דנרבציה של עצבי הכליה לטיפול בלחץ דם עקשני
 

צריבת עצבי הכליות כטיפול ביתר לחץ דם

יתר לחץ דם היא תולדה של תפקוד לא תקין של מערכות רבות. באופן היסטורי, החיפוש אחר המניע המרכזי ליתר לחץ דם עבר בין מערכות שונות כגון תורשה, גורמים סביבתיים, מערכת העצבים המרכזית, מערכת הכליה, דופנות כלי הדם וגורמים מטבוליים שונים. מחקרים רבים, ותיקים וחדשים, מלמדים על מקומה המכריע של מערכת העצבים האוטונומית בהשראת יתר לחץ דם. חלקה המרכזי של מערכת העצבים הזו משופעל על ידי מערך גירויים מוחיים ותחושתיים. לשפעול סימפתטי כגורם ליתר לחץ דם עתידי יש עדויות רבות: (1) עליית לחץ דם מוגזמת בתגובה לדחק רגשי או גופני בקרב אנשים בלי יתר לחץ דם מהווה סיכון של פי חמש ללקות ביתר לחץ דם בהמשך החיים; (2) עבודה עם מרכיבי מתח כמו במקצוע הדורש קבלת החלטות משמעותיות מהר ובסביבה עוינת מהווים סיכון משמעותיים ללחץ דם עתידי.

 

הכליה, מערכת העצבים הסימפתטית ויתר לחץ דם

בסדרת מחקרי מפתח נמצא כי מערכת העצבים הסימפתטית היא אחד הגורמים המשמעותיים המביא את הכליה להשרות לחץ דם גבוה. שפעול סימפתטי מביא לשחרור ההורמון רנין, המביא לאגירת מלח ונוזלים ועלייה בלחץ הדם. יתרה מזאת, גם ההיפך נכון והכליות משרות שפעול סימפטתי. התמודדות כליה עם, למשל, עומס מלח מביאה לשפעול סימפתטי חזק מאוד. התוצאה היא כדור שלג שבו מערכת העצבים משפיעה על הכליה להעלות לחץ דן והכיליה משפיעה על מערכת העצבים להעלות לחץ דם. הפתרון האפשרי, לכן, מציאת דך להפחית את התקשורת השלילית בין הכליות למערכת העצבים.

למטרה זו פותחה שיטה זו בה מחדירים צנתר לעורקי הכליה ומפעילים אנרגיית גלי רדיו הצורבים את דופן העורק במקום הגירוי. מטרת הגירוי – ליצור נזק לרשת העצבית המקיפה את עורקי הכליה. על מנת להימנע מנזק טבעתי שיכול לגרום להצטלקות והיצרות עורק הכליה, הפרוצדורה מבוצעת במספר מקומות לאורך העורק מהוותין לשער הכליה. העבודה המשמעותית הראשונה כה עשו שימוש בשיטה זו פורסמה ב 2009. נבחרו 45 חולים עם יתר לחץ דם עמיד, במקרה זה – ערכים ממוצעים של 177/101 וזאת למרות טיפול בכמעט חמש תרופות מורידות לחץ דם. דווח על כשלון פרוצדוראלי בשני חולים, ובשאר – הוצגה ירידה משמעותית בלחץ הדם שנמשכה במהלך כל המעקב בן השנה והגיעה בממוצע לירידה של 27/13 ממ"כ. לא דווח על סיבוכים כרוניים, לא דווח על דרדור בתפקוד הכליה ולא דווח על תת לחץ דם תנוחתי או הפרעות במלחים או השלכות מטבוליות שליליות. מחקרים מהעת האחרונה תיארו את שכלול השיטה והשימוש בקטטר צריבה חדשני איפשר לקצר את משך הפעולה וכיום הפעולה מבוצעת על ידי צנתר סלילי.

חשוב לזכור שמדובר בהליך חדש ששמור לאלו עם לחץ דם גבוה למרות טיפול תרופתי משולב עם מספר (לפחות שלוש) תרופות שונות, ושלא נמצאה סיבה אחרת ללחץ דם שעמיד לטיפול.